Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach podlegające ujawnieniom udostępniane są Klientom w formie papierowej w miejscu wykonywania czynności przez Bank, tj.

1) w Centrali Banku w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 6 w pokoju Członka Zarządu Banku ds. Finansowo-Księgowych w godzinach 8-17,

2) w Punkcie Obsługi Klienta w Zbrosławicach przy ul. Wolności 102 w godz. urzędowania,

3) w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Towarowej w godz. urzędowania,

4) w Punkcie Obsługi Klienta w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej 52 w godz. urzędowania,

oraz we wszystkich nowo uruchomianych placówkach Banku w godz. ich urzędowania.

W placówkach Banku wymienionych w punktach 2) - 4) informacje dostępne są w dniu następującym po dniu zgłoszenia chęci zaznajomienia się z informacjami, o których mowa powyżej.