Wycofanie tokenów RSA

Od dnia 14 września 2019r. logowanie do bankowości internetowej za pośrednictwem Tokena RSA i krótkich identyfikatorów (6'cio znakowych) zostało wyłączone. Ze względu na wdrożenie dyrektywy PSD2 i nowych zasad logowania i autoryzacji (SCA - Silne Uwierzytelnianie Klientów), Tokeny RSA nie spełniają warunków i norm zawartych w ww. ustawie. Musiały zostać wycofane. Posiadaczy tokenów prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach.
token_rsa.jpg

Tags: 
Token RSA