Split Payments - Płatność podzielona VAT

Bank Spółdzielczy w Tarnowskie Góry uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach nie będzie pobierał opłat.
Numer NRB otwartego rachunku VAT jest dostępny w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.
Więcej dowiesz się klikając tutaj.

Tags: 
Split Payments
Płatność podzielona
VAT
NRB
Rachunki