Szanowni Klienci bankowości internetowej !

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach zalecana jest konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach;
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat bezpieczeństwa Banku (m.in. dla kogo został wystawiony oraz czy jest ważny), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;
 • należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj / wklej, ctrl + c / ctrl+v, ctrl +insert / shift + insert ), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby ( np. w kawiarenkach, u znajomych);
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj;

w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Tarnowskich Górach tel. 32 393 90 51.